ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาช่วยให้ความรู้ช่วยสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆ ตลอดมา

คำถามทั้งหมดขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาช่วยให้ความรู้ช่วยสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆ ตลอดมา
admin Staff asked 12 ปี ago

ถึง อาจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ผม นาย วัชพงษ์ มีหวัง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่กรุณาช่วยให้ความรู้ช่วยสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆ ตลอดมา คิดถึงอาจารย์ทุกคนครับ
ผมได้ทำงานในด้านที่ตัวเองหวังแล้วครับ เป็นนักวิชาการเกษตร

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ยินดีด้วยค่ะที่ได้งานอย่างที่ตั้งใจไว้
อาจารย์ขอให้ วัชพงษ์ ทุ่มเท ตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปค่ะ