กระผมอยากเรียนให้ท่านทราบว่าความเป็นอยู่ของนิสิต

คำถามทั้งหมดกระผมอยากเรียนให้ท่านทราบว่าความเป็นอยู่ของนิสิต
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีครับท่านคณบดี กระผมชื่อ นายศรัญญ์ธัม ปัญจทองเสมอ เรียนคณวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา กระผมอยากเรียนให้ท่านทราบว่าความเป็นอยู่ของนิสิตให้หอพักซึ่งมีแมลงมากมายหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ด้วยกันกับพวกเรา บางชนิดมีพิษ บางชนิดไม่มีพิษ ซึ่งผมมีความเป็นห่วงในนิสิตรุ่น55และน้องๆ ซึ่งผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยควรรวบรวมตัวอย่างแมลงที่พวกเราควรเลี่ยงให้เป็นระบบเหมือนที่วิทยาเขตบางเขน ศรีราชา กำแพงแสน เพื่อที่พวกเราจะได้รับมือได้ทั้งทางพยาบาลและทางการศึกษา ส่วนตัวผมรู้จักแมลงมามากมายแต่ที่นี้มีมากกว่า400สายพันธุ์ รวมถึงแมงมุมด้วยเพราะผมได้ข่าวมาว่าในแถบสกลมีแมงมุมแม่หม้ายดำซึ่งพิษมีผลให้หัวใจวายกระทันหัน ปอดหยุดทำงาน หวังคงไม่มีใครอยากเจอเพราะป่าเหมาะมากๆกับการดำรงชีวิตของมัน หวังท่านจะรับฟังกระผมนะครับ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

อาจาย์ได้ส่งข้อความนี้ต่อให้ รองอธิการบดี เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านความเป็นอยู่ในหอพักให้คุณแล้วนะคะ

ในเรื่องขอการสำรวจ แมลง อาจารย์เห็นว่า ศรัญญ์ธัม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแมลง
อาจาย์อยากชวน ศรัญญ์ธัม มาปรึกษาเรื่องการตั้งชมรมนิสิตที่เกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะแมลง
จะได้ชวนเพื่อที่สนใจด้านนี้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
ถ้า ศรัญญ์ธัม สนใจอยากตั้ง ชมรม e-mail หาอาจารย์ได้ที่ csnont@ku.ac.th