โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกษตร หลักสูตร Application อาหารเพื่อสุขภาพ

วัน/เวลา
Date(s) - 23 มิถุนายน 2018
08:30 - 16:30

สถานที่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท No Categories