โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด หลักสูตรการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ำ

วัน/เวลา
Date(s) - 22 มิถุนายน 2018 - 24 มิถุนายน 2018
08:30 - 16:30

สถานที่
อุทยานบัว เฉลิมพระเกียรติ

ประเภท


กำหนดการ

โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด

หลักสูตรการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ำ

วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 *************************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

08.30-09.00น. ลงทะเบียน

09.00-09.10น. เปิดการฝึกอบรมโดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

09.10-10.30น. ความสำคัญของอาหารต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดย อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

10.30-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00น.  การสร้างสูตรอาหารปลาและหลักการให้อาหารปลา

โดย อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15น. วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

โดย อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

14.15-14.30น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00น  ปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

โดย อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ และทีมผู้ช่วย

16.00-16.30น. แลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถาม

 

*******************************************************************

 

สนใจติดต่อ: นางสาวนิราวรรณ วงษ์ลุนลา 064-3238740 และ042-725036
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

QR CODE เเบบฟอร์มสมัคร