Author: home_ring

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 5–6 พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืช ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่ยุวเกษตรกร ประชาชน นักเรียน เเละผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ทา่น เพื่อนำไปปรับใช้ในการผลิตสู่การพัฒนางานด้านการเกษตรของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="14614,14613,14612,14610,14609,14607,14606,14605,14604,14603,14602,14601,14600,14599,14597,14596,14595,14594,14591,14589,14588,14587,14586,14585,14584,14583,14582,14581,14580,14579,14578,14577,14576,14575,14574,14573,14572,14571,14569,14566,14565,14564" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ผู้นำภาครัฐรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ได้ปรับตัวให้ทันต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะความรู้เพื่อการพัฒนางานจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และท่าน ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 50 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากท่านวิทยากร ผศ.ดรสุภาพ กัญญาคำ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row"...