ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร

ลำดับที่รายชื่อเครื่องมืออัตราค่าธรรมเนียมหมายเหตุ
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
1.Laminar flow50 บาท/ชั่วโมง
2.Hood120 บาท/ชั่วโมง
3.Autoclave40 บาท/ชั่วโมง
4.pH meter60 บาท/ชั่วโมง
5.Water bath60 บาท/ชั่วโมง
6.Vacuum pump20 บาท/ชั่วโมง
7.Refrigerated Centrifuge250 บาท/ชั่วโมง
8.Centrifuge50 บาท/ชั่วโมง
9.Incubator10 บาท/ชั่วโมง
10.กล้องจุลทรรศน์ ชนิด compound20 บาท/ชั่วโมง
11.Refrigerated Incubator200 บาท/วัน
12.Shaker50 บาท/ชั่วโมง
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพในอาหาร
1.Gas chromatography/mass spectrometer(GC/MS/FID)500 บาท/ชั่วโมง
2.High pressure liquid chromatography (HPLC)200 บาท/ชั่วโมง
3.UV- spectrophotometer100 บาท/ชั่วโมง
4.Rheometer250 บาท/ตัวอย่าง
5.Differential Scanning Calorimeter (DSC)300 บาท/ตัวอย่างคิดค่า pan เพิ่มเติมจากค่าบริการวิเคราะห์
6.Brookfield150 บาท/ตัวอย่าง
7.Texture analyzer300 บาท/ตัวอย่าง
8.Hunter lab300 บาท/ตัวอย่าง
9.Munsell Book50 บาท/ตัวอย่าง
10.Water activity300 บาท/ตัวอย่าง
11.pH meter60 บาท/ชั่วโมง
12.Blender30 บาท/ชั่วโมง
13.Rotary evaporator100 บาท/ชั่วโมง
14.Soxhlet Extractor80 บาท/ชั่วโมง
15.Muffle furnace120 บาท/ชั่วโมง
16.Refractometer50 บาท/ตัวอย่าง
เครื่องมือการแปรรูปอาหาร
1.เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum dryer)250 บาท/ชั่วโมงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
200 บาท/ชั่วโมง
2.เครื่องทำแห้งแบบถาด (Tray dryer)150 บาท/ชั่วโมง
3.ตู้อบขนมปังแบบไฟฟ้า150 บาท/ชั่วโมง
4.เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ250 บาท/ชั่วโมง
5.ตู้รมควัน200 บาท/ชั่วโมง
6.Freeze dryer60 บาท/ชั่วโมง
7.Homogenizer เครื่องใหญ่150 บาท/ชั่วโมง
8.Homogenizer เครื่องเล็ก50 บาท/ชั่วโมง
9.เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)500 บาท/ชั่วโมง
10.หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort)300 บาท/ชั่วโมงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
300 บาท/ชั่วโมง
11.เครื่องปิดฝากระป๋อง150 บาท/ชั่วโมง
12.เครื่องบรรจุขวด50 บาท/ชั่วโมง
13.เครื่องแยกครีม25 บาท/ชั่วโมง
14.เครื่องทำไอศกรีม Hard serve และ Soft serve200 บาท/ชั่วโมง
15.เครื่องไล่อากาศแบบใช้ไอน้ำ200 บาท/ชั่วโมงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
400 บาท/ชั่วโมง
16.เครื่องวัดสุญญากาศในอาหารกระป๋อง10 บาท/ตัวอย่าง
17.เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบแผ่น300 บาท/ชั่วโมงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
300 บาท/ชั่วโมง
18.เครื่องคั้นกะทิด้วยไฟฟ้า10 บาท/กิโลกรัม
19.เครื่องทำน้ำข้าวโพด50 บาท/ชั่วโมง
20.ห้องเย็น 10 °C1 บาท/กิโลกรัม/เดือน
21.ห้องเย็น 4 °C1.5 บาท/กิโลกรัม/เดือน
22.ห้องเย็น -18 °C2 บาท/กิโลกรัม/เดือน
23.ห้องเย็น -30 °C300 บาท/ชั่วโมง
24.Freezer -80 °C50 บาท/วัน/ลูกบาศก์ฟุต
25.ตู้แช่แข็ง (ตู้แช่ไอศกรีม)260 บาท/วัน
26.Vacuum sealer (เครื่องปิดฝาถุง)170 บาท/ชั่วโมง
27.Plastic sealer (เครื่องปิดฝาถุง)15 บาท/ชั่วโมง
เครื่องมือแปรรูปเนื้อสัตว์
1.เครื่องบดเนื้อ20 บาท/กิโลกรัม
2.เครื่องสับผสมให้เกิดอิมัลชัน50 บาท/กิโลกรัม
3.เครื่องบรรจุใส้กรอก20 บาท/ชั่วโมง
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตึก 8/22,500 บาท/วัน
ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส ตึก 8/22,500 บาท/วัน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789