คณบดีออนไลน์

ข้อตกลงเบื้องต้นในการส่งข้อเสนอแนะถึงคณบดี
  1. ห้ามเสนอข้อความหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  2. ห้ามเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลให้ได้รับการกล่าวถึงในข่าวนั้นได้รับความเสียหาย
  3. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  4. ห้ามใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้นๆ
  5. ในส่วนของการแสดงคำตอบจากคณบดี จะไม่แสดงชื่อหรือข้อมูลของผู้แสดงข้อคิดเห็น

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ…โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง

คำถามที่ได้รับคำตอบจากคณบดี