ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย

ประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้ว เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วย

 

ลิงค์เข้าระบบ
http://qualification.otepc.go.th/view_university_list.php