ประกาศรับมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์

ประกาศรับมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์

บริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ

บริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
61 หมู่ 7 ต.วังน้ำเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทสามารถศึกษาได้จากเวบไซต์นี้

Company Overview

อ.ประภาษ กาวิชา