ขอเรียนเชิญเข้าร่วม”โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิทยาเขต

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม”โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะทุกวิทยาเขต

ดังแนบ

Download