ประเทศไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นักศึกษาต่างชาติ