คณะ ทอ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558

คณะ ทอ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558

คณะ ทอ. รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ตามประเภททุนการศึกษา ดังนี้

1) ขาดแคลนทุนทรัพย์
2) ผลการเรียนดีเด่น
3) ส่งเสริมนิสิตสู่ความเป็นเลิศ
4) ผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้คณะ มหาวิทยาลัย

-เปิดรับสมัคร 18-31 ส.ค.2558
-ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1 ก.ย. 2558
-สัมภาษณ์ 2-3 ก.ย.2558
-ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 7 ก.ย. 2558

ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]