โครงการ ปัจฉิมนิเทศและ N-RAI Night Party ประจำปี 2558

โครงการ ปัจฉิมนิเทศและ N-RAI Night Party ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิต คณะ ทอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ N-RAI Night Party ประจำปี 2558 เพื่อแสดงความยินดีและงานเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องและคณาจารย์