โครงการอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน”

โครงการอบรม “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “อบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน” ให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและนิสิตที่เตรียมความพร้อมในการฝึกงานสหกิจศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มเทคนิคในการแต่งหน้า