โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การเขียนประวัติการศึกษา ทักษะการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริงให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก