โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6

โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติหนองหานน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนาและให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีการดำนาแบบภาคอีสาน โดยมีรองอธิการบดี รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมลงแขกดำนากับนิสิต มีคณาจารย์ บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเครือ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสนุกสนาน