โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2557

โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่จบการศึกษา KU 70 คณะ ทอ. และในช่วงเย็นมีการจัดงานต้อนรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบรางวัลแก่บัณฑิตดีเด่น มอบรางวัลการประกวดเทคนิควิจัยและปัญหาพิเศษดีเด่น ให้แก่ว่าที่บัณฑิต และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับอย่างอบอุ่น