โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2558

โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้จัดงานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรม น้องพี่สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2558 เพื่อต้อนรับบัณฑิตที่ร่วมพิธีซ้อมย่อยฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมงานผูกข้อมือรับขวัญ และงานเลี้ยงต้อนรับจากนิสิตปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นระหว่างคณาจารย์ บัณฑิตและนิสิตปัจจุบัน