โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2558

โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 สโมสรนิสิตคณะทอ. ได้ดำเนินโครงการ “กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2558 ” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในคณะฯ ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี อีกทั้งสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีแก่นิสิตภายในคณะ โดยแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันประกวดหลีดโจ๊ก และกองเชียร์