สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2557

สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม “สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2557” เพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่นิสิตใหม่ ความรู้ความเข้าใจ ในการระบบการเรียน การทำกิจกรรม และการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้ให้นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง