สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2557 เพื่อให้บุคลากรพบปะสังสรรค์ และอวยพรปีใหม่ กิจกรรมช่วงเช้ามีการประชุมคณะประจำเดือนมกราคม จากนั้นได้ให้บุคลากรเล่นกิจกรรมฮาเฮ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ในช่วงเย็นมอบรางวัลบุคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ได้แก่

สายวิชาการ ได้แก่ อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา

สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร

สายสนันสนุนวิชาการ (สนง.คณบดี) น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว

และสายลูกจ้าง/คนงาน ได้แก่ นายสมศักดิ์ จันอรรคคะ

จากนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมมอบรางวัล มอบโชค