สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ส่งความสุขอวยพรปีใหม่ 2557 และมอบของขวัญแก่คณะผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายในวิทยาเขต