ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ขบวนแห่นางสงกรานต์ ร่วมกิจกรรมก่อกองทรายและรดน้ำดำหัวผู้บริหารประจำวิทยาเขต โดยมีบุคลากรและนิสิตในคณะและวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวนมาก