พิธีไหว้ครูนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครูนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 นิสิตระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ตามประเพณีวัฒธรรมที่ดีงามของไทย โดยมี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์คณะ ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว