นิสิตเข้าสัมภาษณ์งาน กับเครือบริษัทเบทาโกร

นิสิตเข้าสัมภาษณ์งาน กับเครือบริษัทเบทาโกร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 เครือบริษัทเบทาโกร ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ได้เข้าพบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมการสมัครงานเบื้องต้น โดยมีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก และในการนี้ทางบริษัทยังได้สัมภาษณ์งานด้านสัตวศาสตร์ แก่นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร อีกด้วย