งานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party # 11

งานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party # 11

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการงานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party # 11 เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา กิจกรรมในช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ลานพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นสิ่งเคารพและสักการะของชาวเกษตร และช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยง พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนตามประเพณีของคนอีสาน มอบรางวัลแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆของคณะฯ การแสดงของ staff cheer และการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี