ค่ายสโมสรนิสิต ทอ.อาสาพัฒนา ครั้งที่ 6

ค่ายสโมสรนิสิต ทอ.อาสาพัฒนา ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำนิสิต จำนวน 120 คน ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 6 ณ วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณรอบวัด บูรณะทาสีอุปกรณ์บางส่วน และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร