กีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขต 2557

กีฬาสานสัมพันธ์วิทยาเขต 2557

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และพบปะบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และสร้างความรัก สามัคคี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค กีฬาฮาเฮ และช่วงเย็นมีพิธีมอบรางวัล การแสดงของแต่ละหน่วยงานและกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์