กิจกรรมโรดโชว์ Kubota Smart Farmer Camp 2013

กิจกรรมโรดโชว์ Kubota Smart Farmer Camp 2013

เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 บริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. ได้ออกกิจกรรมโรดโชว์ “Kubota Smart Farmer Camp 2013” แก่นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี