กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และสัมมาทิฏฐิ ประจำปี 2556

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และสัมมาทิฏฐิ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและสัมมาทิฏฐิ เนื่องในวันขึ้นปึใหม่ 2556 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ โดยได้นิมนต์ พระ ดร.ปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง และคณะสงฆ์รวม 5 รูป และในช่วงเย็นมีกิจกรรมสัมมาทิฏฐิบุคลากร กิจกรรมมอบของรางวัล และมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555