ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Operation Trainee fresh food (หัวหน้างานฝึกหัด แผนกสินค้าอาหารสด) โดยนิสิต คณะ ทอ. ที่ใกล้สำร็จการศึกษา  (ทรัพยากรเกษตร, ประมง, สัตวศาสตร์, ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการอาหาร, อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) ****สามารถสมัครงานในตำแหน่งนี้ได้ ทุกหลักสูตร**** ***เพียงแสกน QRcode จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อนิสิตโดยตรงเพื่อสัมภาษณ์ทาง video call และตามลำดับ กระบวนการอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป ...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการจัดตั้ง NRAI COVID-19 Call Center ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรวบรวมไว้เป็นข้อมูลและรายงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ประกาศจาก อว./มก./มก.ฉกส./คณะ ข่าวสารและกิจกรรมของคณะ ตลอดจนลิงก์ในการกรอกข้อมูลของคณะด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับทางคณะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  สามารถคลิกที่ลิงค์ ด้านล่างนี้ได้เลย https://sites.google.com/ku.th/nrai-covid19/home?authuser=0 ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบ TCAS 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาประมง 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 4. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 6. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 📌📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มี.ค. นี้เท่านั้น 📌📌📌สิทธิพิเศษ ทุนการศึกษาลดค่าเทอม 50% ตลอด 4 ปีการศึกษา 👇👇สมัครได้ที่ 👇👇 https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉LINE ID : nraiku 📞☎️095-5048479,085-7421609 รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 ปี 63 รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ...

ขอเชิญน้องๆนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University (NCHU) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเหมวดี (พี่เหม) โทรศัพท์ : 095-5048479 Line ID : nraiku ...

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2563 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาวกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ University of Tsukuba เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 ก.พ. 63  **ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ (พี่ส้ม) ห้องบริการนิสิต คณะ ทอ. อาคาร 21 ห้อง 21-201 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5048479 รายละเอียดของทุน AIM ใบสมัคร...

ในระหว่างวันที 17-26 มกราคม 2563 ฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมจัด แสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัย ในงานรวมนําใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร ทังนี ในงานดังกล่าว มีผู้บริหารจากคณะ ทอ. ทีเข้าร่วมพิธีเปดงานและเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.รุ่งนภา บุญผวา ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและบริกาวิชาการ ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถากร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ และ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร นอกจากนียังมีเจ้าหน้าที และนิสิตเข้าร่วมงานอีก จํานวน 5 คน [gallery ids="24156,24157,24158,24159,24160,24161,24162,24163,24164,24165,24166,24167,24168,24169,24170,24171,24172,24173,24174,24175,24176,24177,24178,24179,24180"] ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาด สกลนคร...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ พร้อมทั้งทุนเรียนดี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 % มากกว่า 500 ทุน  ใน TCAS รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563 นี้  รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเรียน ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ 4.0 ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทำการแข่งขันในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 9-306 (เปลี่ยนจากห้อง​ 9-210) *** ในระดับมัธยมศึกษา ทีมที่ 7 และ ทีมที่ 8 ที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อโรงเรียน กรุณาแจ้งชื่อโรงเรียนมายังผู้จัดการประกวดด้วยนะคะ*** ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" z_index=""][vc_column][vc_column_text] ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2562   ส่วนงานประกวดและนิเทศการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 -เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 -เวลา 06.00-13.00 น. การประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 (รายละเอียด) -เวลา 08.00-16.30 น. การประกวดปลากัดสวยงามนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 (รายละเอียด) -เวลา 12.00-16.30 น. การประกวดและเสวนา "สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม...

การแข่งขัน “แต่งหน้าเค้กวิบาก” ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14   แข่งขันในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   -รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม ทีมละ 3 คน ผู้แข่งขันอายุ 15 ปี ขึ้นไปจำนวน 2 คน อีก 1 คน อายุเท่าใดก็ได้   ***ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการแต่งหน้าเค้ก ขอเพียงใจรัก** สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562   ***พิเศษนอกจากรางวัลการประกวดแล้ว ผู้แข่งขันทุกทีมจะได้เค้กฝีมือตนเองกลับบ้านไปทีมละ 3 ปอนด์   -สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิภาพร เมษา โทร. 084-9562282 Email: nipapornmesa18@gmail.com หรือ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์  081-7391789...

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายคนรักษ์ควายจังหวัดสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชม การประกวดควายงามสกลนคร ครั้งที่ 1 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ประกวดในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชิงโล่รางวัล พร้อมใบเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมากกว่า 42,000 บาท ชิงชัย 6 รุ่น ดังนี้ 1.รุ่นฟันน้ำนม เพศผู้ 2.รุ่นฟันน้ำนม เพศเมีย 3.รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ เพศผู้ 4.รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ เพศเมีย 5.รุ่นฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศผู้ 6.รุ่นฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศเมีย   รางวัลการประกวด ทุกประเภท -รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1...

ขอเชิญกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งไก่พื้นเมืองเข้าประกวด ในงานการประกวดไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   ประเภทการประกวด 1.ไก่เหลืองหางขาว (เพศผู้) 2. ไก่ประดู่หางดำ (เพศผู้) 3. ไก่อ้วน (เพศผู้) 4. ไก่อ้วน (เพศเมีย) 5. ไก่คละสี ไก่ชี, ไก่แดง (เพศผู้) ชิงเงินรางวัลและใบเกียรติบัตร ดังนี้  *รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท *รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท *รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท **กรณีที่ไก่ตัวใดได้รับรางวัลซ้ำ จะขอสงวนสิทธิ์ให้ได้รับเฉพาะรางวัลแรกเท่านั้น ประกวดววันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานประกวดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00-09.00 น....

การประกวดปลากัดนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประเภทการประกวด 1. ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยวรวมทุกประเภทสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน 2. ปลากัดครีบสั้นฮาฟมูน สองสีขึ้น ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว 4 หุน 3. ปลากัดครีบยาวฮาฟมูนรวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน 4. ปลากัดครีบยาวหางคู่รวมทุกประเภทสี ขนาด 1 นิ้ว 2 หุน 5. ปลากัดดาวรุ่ง รวมทุกสายพันธฺุ์ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว...

โครงการประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์บ้านและสวน จัดประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ ในงานงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ประเภท รวมเป็น 15 ประเภท ๆ ละ 3 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมของงาน Best of show 1 รางวัล และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัลรวมเป็น 17 รางวัล ดังนี้   1.1 แอสโตรไฟตัม (Astrophytum) แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ A. asterius (ขนาดเล็ก), A. asterius...

ขอเชิญร่วม การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “แผนธุรกิจเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ชิงเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกมากมาย (รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท) รับจำนวนจำกัดเพียงประเภทละ 15 ทีมเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562   **ประกวดในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 042 725 036 หรือ 081 7391 789   >>>ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด   ...

อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ ทุกเมื่อ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาทางจิตใจ และทางร่างกาย จากสถิติเดือน ตุลาคม 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่วิทยาเขตฯ จำนวน 27 ราย พบว่า มี 7 รายที่นิสิตไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองผุ้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ทำให้นิสิตต้องออกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเอง ดังนั้นรถทุกคันที่นิสิตใช้ ต้องมี พ.ร.บ. และไม่ขาด หมดอายุ หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะที่ไม่มี พ.ร.บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะได้ไม่ต้องกลุ้มใจกับค่าใช้จ่าย หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องทำอย่างไร นิสิตศึกษาได้จาก ข้อมูลนี้ ได้เลย >>>ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล สถานพยาบาล มก.ฉกส....

โครงการ Winter camp ที่ประเทศไต้หวัน นิสิตที่สนใจสามารถเข้าไป download ใบสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเอง (*)ค่าลงทะเบียน : Free (*)ค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องรับผิดชอบ ได้แก่ 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 10,000-12,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณวันละ 200 - 300 บาท (เป็นค่าอาหารเย็นและอื่นๆ ขึ้นกับบุคคล ทานเยอะจ่ายเยอะ) (*) นิสิตที่สมัครแล้วขอให้ส่งชื่อ-สกุล และหลักสูตร และชั้นปี เป็นภาษาอังกฤษให้ อ.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ ด้วยนะคะ ...

เปิดรับสมัครนิสิต มก.ฉกส. ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล 2563 ณ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🔸ใครอยากไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้เพื่อน ได้ภาษา ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้ สมัครเลยจ้าา มีทุนสนับสนุน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่าย ด้วยน๊าาา 🔸สนใจสอบถาม หรือส่งใบสมัครได้ที่ 👇 สำนักงานเลขานุการ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศว. ✔️ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ✔️ดูรายละเอียดได้ที่ http://fam.csc.ku.ac.th/?p=6836 ...

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ฟาร์มสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ...

รับชมการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1dWAWiAfq-N2x8MuOzIyqWj8qDQmqs5mA...