ข่าวประชาสัมพันธ์

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขอขมา แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เทศกาลอาหารนานาชาติ หรือ N-RAI International Food Festival ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โถงกิจกรรมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ได้นำเอาอาหารประจำชาติของตัวเอง มาสาธิตให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ซึ่งงานนี้นอกจากเราจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้ว น้องๆนิสิตของเรายังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วย [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เมกุมิ โมริโมโต้ หรือเพื่อนๆจะเรียกว่าจันทร์ เป็นนิสิตสัญชาติญี่ปุ่น แต่หัวใจไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ 6 ปีกว่าๆ จันทร์รักและอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย นอกจากนี้จันทร์ยังเป็นคนที่รักในการศึกษา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นเสมอ ซึ่งในขณะนี้ จันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของจันทร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งจันทร์จะปฏิบัติตามกฏและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกๆ กิจกรรม ไม่แปลกเลยที่จันทร์หรือแม่มะลิของเรา จะยืนหยัดและเคารพในกฏระเบียบของสังคมบนความถูกต้อง #NRAI #สื่อสารได้ทำงานเป็นเน้นจิตอาสา [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายในงานมีการสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 6 หลักสูตรด้วยกัน คือ  ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ประมง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้น้องๆมัธยม และผู้ที่มาร่วมงาน ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมมากขึ้น   ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ สโมสรนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] "โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 37" คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับคณะ เพื่อที่จะไปทำการแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยประกอบไปด้วย 3 คณะ จาก 3 วิทยาเขต คือ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขัน ดังนี้ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การขยายพันธุ์พืช-ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่า pH...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] กิจกรรมรับขวัญน้องหล่า  เป็นกิจกรรมของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร ที่จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการรับน้องเข้าสู่หลักสูตรอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือน้องๆ ปี 1 และยังมีรุ่นพี่ ปี 2- ปี 4 มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน และการฝึกงานไม่ว่าจะเป็นในประทเศและต่างประเทศอีกด้วย การจัดกิจกรรมรับขวัญน้องหล่าถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง และอาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย #รับขวัญน้องหล่า #ทรัพยากรเกษตร   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

  หมดปัญหาในการพกพาฮาร์ดดิสไปไหนมาไหนให้วุ่นวาย เรามีบริการใหม่จาก Google สำหรับนิสิตทุกคน มาแนะนำ Google Drive File Stream (ใช้งานได้ตลอดชีพ รวมไปถึงศิษย์เก่าด้วยนะ) เก็บไฟล์เยอะ โดยขนาดจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ จุได้มากถึง 1 EB (Exabyte) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1,000,000,000 GB (Gigabyte) เลยทีเดียว มาลองเก็บข้อมูลกับ Google Drive File Stream กันนะคะ วิธีใช้งานง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งไว้ในเครื่อง Windows : https://dl.google.com/drive-file.str…/GoogleDriveFSSetup.exe Mac : https://dl.google.com/drive-file.…/GoogleDriveFileStream.dmg แล้วทำการ Login ด้วย account@ku.th ที่ทุกคนมี เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้เสมือนมีฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นอีกตัวในเครื่อง สามารถลากวางไฟล์ได้อย่างสะดวกสบาย (ส่วนจะเก็บอะไรนั้นไม่ว่ากัน) หากยังไม่เคยสมัครบริการ Google Account@ku.th ต้องทำการสมัครผ่าน https://accounts.ku.ac.th/private/Login โดย Login ด้วยรหัสนิสิต สำหรับศิษย์เก่า สามารถขอใช้บริการ KU Google ได้ ผ่านการกรอกข้อมูลในลิงค์นี้ แล้วรออีเมลล์ตอบกลับ https://docs.google.com/…/1FAlpQLScfJcybf1zjLizD8d…/viewform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Account@ku.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ http://bit.ly/2fZjaoD ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 สามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้แก่นิสิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน คณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) และยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อสถาบันอีกด้วย      ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]โครงการ "สืบสานประเพณีปลูกข้าวน้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 " ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าว (ฟาร์มพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงประเพณีสำคัญของการดำนา วิธีการปลูกข้าวและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวมากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ นิสิตรุ่นน้อง ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ขอขอบคุณรูปภาพจากเพจ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศ Freshy N-RAI Meeting วันที่ 9 ก.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ กับพี่ๆในสำนักงานเลขานุการของคณะ และพี่ๆ สโมสรนิสิต มากยิ่งขึ้น ขอบคุณรูปภาพจาก..น้องๆ สโมรสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22905,22906,22907,22908,22909,22910,22911,22912,22913,22914,22915,22916,22917,22918,22919,22920,22921,22922,22923,22924,22925,22926,22927,22928,22929,22930,22931,22932,22933,22934,22935,22936,22937,22938,22939,22940,22941,22942,22943,22944,22945,22946,22947,22948,22949,22950,22951,22952,22953,22954,22955,22956,22957,22958,22959,22960,22961,22962,22963,22964,22965,22966,22967,22968,22969,22970,22971,22972,22973,22974,22975,22976,22977,22978,22979,22980,22981,22982,22983,22984,22985,22986,22987,22988,22989,22990,22991,22992,22993,22994,22995,22996,22997,22998,22999,23000,23001,23002,23003,23004,23005,23006,23007,23008,23009,23010,23011,23012,23013,23014,23015,23016,23017,23018,23019,23020,23021,23022,23023,23024,23025,23026,23027,23028,23029,23030,23031,23032,23033,23034,23035,23036,23037,23038,23039,23040,23041,23042,23043,23044,23045,23046,23047,23048,23049,23050,23051,23052,23053,23054,23055,23056,23057,23058,23059,23060,23061" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ของน้องๆนิสิต KU79 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22859,22860,22861,22862,22863,22864,22865,22866,22867,22868,22869,22870,22871,22872,22873,22874,22875,22876,22877,22878,22879,22880,22881,22882,22883,22884,22885,22886,22887,22888,22889,22890,22891,22892,22893,22894,22895,22896,22897,22898,22899,22900,22901,22902" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศ "โครงการสู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) ขอขอบคุณภาพจาก..น้องๆสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22642,22643,22644,22645,22646,22647,22648,22649,22650,22651,22652,22653,22654,22655,22656,22657,22658,22659,22660,22661,22662,22663,22664,22665,22666,22667,22668,22669,22670,22671,22672,22673,22674,22675,22676,22677,22678,22679,22680,22681,22682,22683,22684,22685,22686,22687,22688,22689,22690,22691,22692,22693,22694,22695,22696,22697,22698,22699,22700,22701,22702,22703,22704,22705,22706,22707,22708,22709,22710,22711,22712,22713,22714,22715,22716,22717,22718,22719,22720,22721,22722,22723,22724,22725,22726,22727,22728,22729,22730,22731,22732,22733,22734,22735,22736,22737,22738,22739,22740,22741,22742,22743,22744,22745,22746,22747,22748,22749,22750,22751,22752,22753,22754,22755,22756,22757,22758,22759,22760,22761,22762,22763,22764,22765,22766,22767,22768,22769,22770,22771,22772,22773,22774,22775,22776,22777,22778,22779,22780,22781,22782,22783,22784,22785,22786,22787,22788,22789,22790,22791,22792,22793,22794,22795,22796,22797,22798,22799,22800,22801,22802,22803,22804,22805,22806,22807,22808,22809,22810,22811,22812,22813,22814,22815,22816,22817,22818,22819,22820,22821,22822,22823,22824,22825,22826,22827,22828,22829,22830,22831,22832,22833,22834,22835,22836,22837,22838,22839,22840,22841,22842,22843,22844,22845,22846,22847,22848,22849" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

📌มีข่าวดีมาบอกจ้าาาาาา📌 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมการสอน เน้นสร้างอาชีพได้จริง เปิดแล้ว 3 ชุดวิชาในหลักสูตร (วทบ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 👉👉ค่าเล่าเรียน ชุดวิชาละ 14,300 บาท จบแต่ละชุดวิชาได้ประกาศนียบัตร (20 หน่วยกิต) 1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม 2) การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 3) การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย เปิดสอนที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ❗️รับสมัครด่วน❗️จำนวนจำกัด หลักสูตรละ 10 คนเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ก.ค. 2562 ❗️❗️เริ่มเรียน ธันวาคม 2562 นี้ ❗️❗️ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-7391789, 095 - 5302968 (ติดต่อคุณเหมวดี) สิทธิเศษ📌📌 👉👉ใครๆ ก็เรียนได้ แม้ไม่มีวุฒิการศึกษา 👉👉 สามารถนัดหมายเวลาเรียนกับผู้สอนได้ 👉👉 เก็บสะสมหน่วยกิตได้ เรียนครบ 120 หน่วยกิต ได้รับปริญญาตรี ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อหมักปลาร้าเพื่อย่นระยะเวลาในการหมัก" ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ >> คุณยลดา สาเสน เบอร์โทรศัพท์ >>> 082-8403519 ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (วท.บ.) ️ 2. หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วท.บ.) 3. หลักสูตรประมง (วท.บ.) 4. หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 5. หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 6. หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วท.บ.) สมัครได้ที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5302968 FB : nrai.csc.ku ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการระดับ ปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 "N-RAI ACADEMIC FAIR 2019" ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 และได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต เพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] ในวันนี้ (25 เมษายน 2562) ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น.สพ.จตุรงษ์ โยธารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการผลิตสุกรขุน” หรือ MOU โดยมี ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ในด้านการเกษตร และสร้างกลุ่มสังคมการเกษตรให้แก่นิสิต อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธ์อันดีงาม และสร้างความรักใคร่ กลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง   ขอบคุณรูปภาพจาก...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] วันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นำโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พี่ๆ น้องๆ ในคณะ นอกจากนี้ยังช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย  [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22082,22083,22084,22085,22086,22087,22088,22089,22090,22091,22092,22093,22094,22095,22096,22097,22098,22099,22100,22101,22102,22103,22104,22105,22106,22107,22108,22109,22110,22111,22112,22113,22114,22115,22116,22117,22118,22119,22120,22121,22122,22123,22124,22125,22126,22127,22128,22129,22130,22131,22132,22133,22134,22135,22136,22137,22138,22139,22140,22141,22142,22143,22144,22145,22146,22147,22148,22149,22150,22151,22152,22153" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...