บทความน่ารู้เด่น

“แมลงไทยไปไกลทั่วโลก” คงเป็นประโยคที่เหมาะที่สุด เพราะฝรั่งหรือชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจการกินแมลงเป็นอย่างมาก ฝรั่งเชื่อว่าแมลงเป็นอาหารโปรตีนสูงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากการสำรวจพบว่ามีแมลงอย่างน้อย 1,400 ชนิด ที่มนุษย์เราบริโภคทั่วโลก[1]  ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย เลือกรับประทานกันได้ไม่หมดเลยทีเดียว...