ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญร่วมประกวด และเสวนา”สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม จังหวัดสกลนคร”

ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14
ประกวดและเสวนา วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ชิงเงินรางวัลและใบประกาศ
-รางวัลที่ 1 สุดยอดน้ำเม่าพร้อมดื่ม เงินรางวัล 2000 บาท
-รางวัลที่ 2 น้ำเม่าพร้อมดื่มยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1500 บาท
-รางวัลที่ 3 น้ำเม่าพร้อมดื่มดีเด่น เงินรางวัล 1000 บาท
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์หมากเม่าในจังหวัดสกลนคร
ร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายจากเม่า และช็อป น้ำเม่าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

-เงื่อนไขประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเม่าที่ส่งเข้าประกวด
น้ำเม่าบรรจุขวดพร้อมดื่ม เปอร์เซ็นต์เม่าต่ำกว่า 60% ไม่กำหนดสีเม่า
ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุขวดมีฉลาก และเครื่องหมาย อย.
เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากรสชาติ คุณภาพโดยรวมของน้ำเม่า ลีลาการนำเสนอ บรรจุภัณฑ์ และต้นทุน

ติดต่อขอรายละเอียดและสมัคร
คุณสิรินาฏ เนติศรี โทร 061-226-6595 หรือ สำนักงานเลขานุการคณะ โทร 0-4272-5036
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร