ผมอยากเห็นคณะนี้ทำเรื่องทรัพยากรและทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาเป็นชุมชนจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คำถามทั้งหมดผมอยากเห็นคณะนี้ทำเรื่องทรัพยากรและทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาเป็นชุมชนจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
admin Staff asked 12 ปี ago
1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอบคุณค่ะ ธานี

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นอุดมการณ์หนึ่ง ที่คณะพยายามดำเนินการ
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาอย่างแ้จริง จะเห็นว่า “มนุษย์” เป็นตัวการหลักในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการอย฿่ร่วมกับทรัยากรที่จำกัด บนโลกนี้ได้หรือไม่
ดังนั้นการสร้างกระบวนการที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าอย่างแท้จริง เป้นเรื่องที่จำเป็นต้องเร่งทำ และคงไม่ใช่เพียงคณะ ท.อ. เท่านั้นที่กำลังดำเนินการอยู่
อย่างไรก็ตามตอนนี้ คณะ ท.อ. มีโครงการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชุมน เช่น โครงการดาวล้อมเดือน และการจัดอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคม
นอกจากนั้นคณะเชื่อว่าการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี แก่นิสิตที่เป็นคนรุ่นใหม่ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ คณะจึงผลักดันและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่างๆ มากมายในรอบปีที่ผ่านมา