โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด

วัน/เวลา
Date(s) - 14 กรกฎาคม 2018
08:30 - 16:30

สถานที่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท


โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรประมงน้ำจืด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จำกัด 50 ท่าน เท่านั้น