เสวนาและกิจกรรม “ศาสตร์แห่งชุมชน” ภายใต้หัวข้อ “ปราชญ์แห่งแผ่นดินเพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน”

วัน/เวลา
Date(s) - 26 พฤศจิกายน 2018 - 2 ธันวาคม 2018
10:00 - 17:00

สถานที่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท