อบรมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน

วัน/เวลา
Date(s) - 29 กันยายน 2017
09:00 - 16:00

สถานที่
ม.เกษตร

ประเภท


อบรมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน


สมัครเข้าร่วมอบรม

หมดเขตการสมัครเข้าร่วม