กิจกรรมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2561

วัน/เวลา
Date(s) - 26 พฤศจิกายน 2018 - 2 ธันวาคม 2018
10:00 - 17:30

สถานที่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท


กิจกรรมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 13 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในพื้นที่จัดงานคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

 

วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 256110.00-11.30 น.เสวนาสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ด้วยเห็ดเศรษฐกิจมูลค่าสูง
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
14.30-17.00 น.สาธิตการเพาะเห็ด / สาธิตการแปรรูปเห็ด
วันอังคารที่ 27 พ.ย. 256110.00-11.30 น.เสวนาเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่มีต้นทุน
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
14.30-17.00 น.เสวนาเปิดเคล็ดลับสูตรเด็ดการผลิตน้าหมักชีวภาพ
วันพุธ 28 พ.ย. 2561 (พิธีเปิด)10.00-11.30 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเห็ดเป็นอาหารสู่เห็ดเป็นยา
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 256110.00-11.30 น.เสวนามองอนาคตเกษตรไทยอย่างองค์รวม
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
13.00-14.30 น.เสวนาภาพอนาคตเกษตรอินทรีย์สกลนคร
14.30-17.00 น.การผลิตไบโอชาด้วยเตาเผาชีวมวล
วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 256110.00-11.30 น.เสวนาเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
14.30-17.30 น.สาธิตการท้าลูกประคบ
วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 256110.00-11.30 น.เสวนามาย้อมครามกันเด้อ
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
14.30-17.30 น.สาธิตการย้อมผ้าคราม
วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 256110.00-11.30 น.เสวนาบ้านดิน สร้างง่ายได้ด้วยตนเอง
11.00-13.30 น.สาธิตการผลิตพืชมูลค่าสูงในสภาวะควบคุม plant factory
11.30-12.30 น.สาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
14.30-17.30 น.เสวนาบ้านไม่ไผ่สร้างอย่างไรมาคุยกัน