ข่าวฝึกอบรม

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ของน้องๆนิสิต KU79 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22859,22860,22861,22862,22863,22864,22865,22866,22867,22868,22869,22870,22871,22872,22873,22874,22875,22876,22877,22878,22879,22880,22881,22882,22883,22884,22885,22886,22887,22888,22889,22890,22891,22892,22893,22894,22895,22896,22897,22898,22899,22900,22901,22902" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อหมักปลาร้าเพื่อย่นระยะเวลาในการหมัก" ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ >> คุณยลดา สาเสน เบอร์โทรศัพท์ >>> 082-8403519 ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562 วันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมให้แก่ผู้นำนิสิต สร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรกิจกรรมนิสิตอีกด้วย [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22523,22386,22387,22388,22389,22390,22391,22392,22393,22394,22395,22396,22397,22398,22399,22400,22401,22402,22403,22404,22405,22406,22407,22408,22409,22410,22411,22412,22413,22414,22415,22416,22417,22418,22419,22420,22421,22422,22423,22424,22425,22426,22427,22428,22429,22430,22431,22432,22433,22434,22435,22436,22437,22438,22439,22440,22441,22442,22443,22444,22445,22446,22447,22448,22449,22450,22451,22452,22453,22454,22455,22456,22457,22458,22459,22460,22461,22462,22463,22464,22465,22466,22467,22468,22469,22470,22471,22472,22473,22474,22475,22476,22477,22478,22479,22480,22481,22482,22483,22484,22485,22486,22487,22488,22489,22490,22491,22492,22493,22494,22495,22496,22497,22498,22499,22500,22501,22502,22503,22504,22505,22506,22507,22508,22509,22510,22511,22512,22513,22514,22515,22516,22517,22518,22519,22520,22521,22522,22524,22525" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสากรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบินโดรนเพื่อการเกษตร" เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน ระบบการบิน ตลอดจน ข้อกฎหมายการบินโดรน การทำประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางานด้านการเกษตรต่อไป   ขอขอบคุณรูปภาพจาก.. เพจ Agro Photo[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 5–6 พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์พืช ได้รับการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่ยุวเกษตรกร ประชาชน นักเรียน เเละผู้ที่สนใจ จำนวน 50 ทา่น เพื่อนำไปปรับใช้ในการผลิตสู่การพัฒนางานด้านการเกษตรของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="14614,14613,14612,14610,14609,14607,14606,14605,14604,14603,14602,14601,14600,14599,14597,14596,14595,14594,14591,14589,14588,14587,14586,14585,14584,14583,14582,14581,14580,14579,14578,14577,14576,14575,14574,14573,14572,14571,14569,14566,14565,14564" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ผู้นำภาครัฐรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0 ได้ปรับตัวให้ทันต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะความรู้เพื่อการพัฒนางานจากการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และท่าน ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 50 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากท่านวิทยากร ผศ.ดรสุภาพ กัญญาคำ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด การฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเอกชน ราชการ และเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12524,12525,12526,12527,12528,12529,12530,12531,12532,12533,12534,12535,12536,12537,12538,12539,12540" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12713,12714,12715,12716,12718,12719,12720,12721,12722,12723,12724,12725,12726,12727,12728,12729,12730,12731,12732,12733,12734,12735,12736,12737,12738,12739,12740,12741,12742,12743,12744,12745,12746,12747" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ใช้เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกิจกรรมบรรยายและกิจกรรมให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติการผสมปุ๋ย หากเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าอบรมหลักสูตรในครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12928,12929,12930,12932,12933,12934,12935,12936,12937,12938,12939,12940,12941,12942,12943,12944,12945,12946,12947,12948,12949,12950,12951,12952,12953,12954,12955,12956,12957,12958,12959,12960" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา "การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมัน ณ บ้านหนองโสน ต.หนองไผ่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก สำหรับเกษตรกรที่สนใจการอบรมครั้งถัดไป สามารถติดต่อ ได้ที่ คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13835,13836,13837,13838,13839,13840,13841,13842,13843,13844,13845,13846,13847,13848,13849,13850,13851,13852,13853,13854,13855,13856,13857,13858,13859,13860,13861" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ได้จัดโครงการ "อบรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรผู้ปลูกข้าว" แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดสกลนคร จำนวน 51 คนเข้าร่วมโครงการ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13865,13866,13867,13868,13869,13870,13871,13872,13873,13874,13875,13876,13877,13878,13879,13880,13881,13882,13883,13884,13885,13886,13887,13888,13889,13890" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้บริการวิชาการแก่บุคคลผุ้สนใจในการเข้าอบรม เรื่อง "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ซึ่งการอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเกษตรกร หรือใครที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามการฝึกอบรมได้ที่ คณะ ทอ. หมายเลขโทรศัพท์ 042-725036[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13920,13921,13922,13923,13924,13925,13926,13927,13928,13929,13930,13932,13933" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและเพิ่มผลผลิตอ้อย ประจำปี 2556 โดยมีเกษตรกรผู้สนใจ และนิสิต เข้าร่วมการอบรม การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ทั้งการเรียนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ อีกทั้งมีการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำหรับเกษตรกร หรือผู้สนใจต้องการเข้าอบรมครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="14003,14004,14005,14006,14007,14008,14009,14011,14012,14013,14014,14015,14016,14017,14018,14019,14020,14021,14023,14024,14025,14026,14027,14028,14029,14030,14031,14032,14033,14034,14035,14036,14037,14038" column_number="5"...