ข่าวการศึกษา

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 4 มี.ค.2563 ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท > หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน 1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรประมง  2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  3) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย  4) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563   5) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา การสมัครขอรับทุนการศึกษา  1) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ 2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย 3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) กำหนดการรับสมัคร 1)...

ขอเชิญน้องๆนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Hsing University (NCHU) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเหมวดี (พี่เหม) โทรศัพท์ : 095-5048479 Line ID : nraiku ...

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปี 2563 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาวกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ University of Tsukuba เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 ก.พ. 63  **ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณธัญญลักษณ์ (พี่ส้ม) ห้องบริการนิสิต คณะ ทอ. อาคาร 21 ห้อง 21-201 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5048479 รายละเอียดของทุน AIM ใบสมัคร...

ประเภททุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท > หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน ๑) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ ๑-๔ หลักสูตรประมง  ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ๓) มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย  ๕) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ของคณะฯ หรือตามที่คณะร้องขอไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง กำหนดระยะเวลา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563   ๖) หากนิสิตทำงานบำเพ็ญประโยชน์ไม่ครบตามกำหนด ทางคณะมีสิทธิ์เรียกเงินทุนการศึกษาคืน และนิสิตจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาอื่นๆ หากเป็นนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาจะถูกระงับการยื่นขอจบการศึกษา การสมัครขอรับทุนการศึกษา  ๑) สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่นี่  ๒) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย ๓) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) กำหนดการรับสมัคร ๑) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (วท.บ.) ️ 2. หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วท.บ.) 3. หลักสูตรประมง (วท.บ.) 4. หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 5. หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 6. หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วท.บ.) สมัครได้ที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5302968 FB : nrai.csc.ku ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการระดับ ปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 "N-RAI ACADEMIC FAIR 2019" ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 และได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต เพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC และสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนสอบ 500 คะแนนขึ้นไป 👉👉 สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2562 👉ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่นุ้ย สำนักงานเลขานุการ คณะ ทอ. (ห้อง 7-419) รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศคณะ...

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการ "การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง" ปี 3 (King Oil Group Award 2019) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนสมาชิกในทีม 1-3 คน/ทีม อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ  คิงรำข้าว ใบสมัครคิงรำข้าว...

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ "The 19th International Students Summit ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย. 62 📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่จิมมี่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7-419 หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-725-036 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัครโครงการสัมมนานานาชาติ...

ขอแจ้งประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตศุนย์ค้สคว้าฯ สะหวันนะเขต จำนวน 2 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University, Chalerm phrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon, Thailand is offering 10 scholarships for students willing to enroll in one of the master’s degrees offered in the 1st semester 2017. The master’s degree programs include Agricultural resources and Food technology. Scholarship covers...

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!! ทุน ASEAN International Mobility for Student (AIMS) 1. หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. 3. หลักฐานการสมัครเรื่องผลภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบ TOEIC ได้ แต่หากนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่สามารถส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษได้ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จะถูกตัดสิทธิ์ทันที   Download...

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) ตั้งแต่ วันที่ 3 เม.ย. - 19 พ.ค.60 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.grad.ku.ac.th โดยทางคณะฯ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตามโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา" สามารถดาวโหลดใบสมัครทุนการศึกษาและรายเอียดเกี่ยวกับได้ตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ชั้น 4 ธุรการคณะทอ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609 (คุณนิศารัตน์)   Download...

คณะ ทอ. รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมุั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีของ มก. 3) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 4) ผลการเรียนเฉลี่่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป 5) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 6) มีความประพฤติดี 7) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่หลังจากได้รับทุนนี้ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่คุณยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. อาคาร 7 ชั้น 4 หรือดาวน์โหลดจากไฟล์นี้ กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พ.ค.2560 ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. สัมภาษณ์ วันที่ 18-19 พ.ค.2560 ประกาศผล นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะ ทอ. 31 พ.ค.2560   ใบสมัครและรายละเอียด...

-ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น -คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและสัมภาษณ์นิสิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา -บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศผลนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) และขอให้นิสิตดำเนินการเรื่องเบิกเงิน ดังนี้ **เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อประกอบการเบิกเงินทุน** 1. สำเนาบัตรนิสิต 2 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) * ต้องตรวจสอบว่าบัญชียังไม่ถูกปิด เพราะจะทำให้โอนเงินไม่ได้* 3. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา(ขอจากคณะ) 4. ใบรายงานผลการเรียน (ต้องขอTranscript ที่ออกโดยงานทะเบียนและประมวลผล) ฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้ (หากเป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 5. จดหมายขอบคุณผู้ให้ทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ และลงชื่อท้ายจดหมาย นำส่งพี่ยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการ ทอ. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุน/แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน/ตัวอย่างการเขียนจดหมาย [...

-ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 8 ทุนการศึกษา -สำหรับทุนการศึกษานี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 -ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการในขั้นตอนการสมัคร/ชำระค่าสมัครพร้อม/ค่ารักษาสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ -ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แที่ คุณนิศารัตน์ ทิพวัจนา หมายเลขโทรศัพท์ 085-7421609 หรือ 042-725036 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ download ]...

ด้วยทุนมูลนิธีอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ที่มีผลการเรียนดี เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยในคณะ ทอ. นิสิตในหลักสูตรที่สามารถรับทุนได้ ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตร -เทคโนโลยีการอาหาร -อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ให้ทุนต่อเนื่อง ปีละ 60,000 บาท จนจบการศึกษา และได้มีโอกาศไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท นิสิตท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล **ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560** ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]...

ด่วน รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ 10,000 บาท คุณสมบัติ 1) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 3) เป็นนิสิต ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร คณะ ทอ. 4) มีความประพฤติดี กระทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ผุ้อื่น 5) ไม่เคยทำผิดวินัยของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ ส่งใบสมัครก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร (พี่ต่าย) ใบสมัครทุนการศึกษา [ download ]...

1.ทุนไผ่ลอดกอ 2.ทุนเพชรพระพิรุณ 3. ทุนสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...