กิจกรรม

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีน้องพี่ ทอ. ครั้งที่ 6 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติหนองหานน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนาและให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีการดำนาแบบภาคอีสาน โดยมีรองอธิการบดี รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมลงแขกดำนากับนิสิต มีคณาจารย์ บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงเครือ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างสนุกสนาน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13542,13543,13544,13545,13546,13547,13548,13549,13550,13552,13553,13554,13555,13556,13557,13558,13559,13560,13561,13562,13563,13564,13565,13566,13567,13568,13569,13570,13571,13572,13573,13574,13575,13576,13577,13578,13579,13580,13581,13582,13583,13584,13585,13586" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 นิสิตระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณ และแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ตามประเพณีวัฒธรรมที่ดีงามของไทย โดยมี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์คณะ ทอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13587,13588,13589,13590,13591,13592,13593,13594,13595,13596,13597,13598,13599,13600,13601" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การเขียนประวัติการศึกษา ทักษะการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริงให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13604,13605,13606,13607,13608,13609,13610,13611,13612,13613,13614,13615,13616,13617,13618,13619,13620,13621" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 โดยจะจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 และพิธีรับจริงในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน คณะ ทอ. มีผู้เข้ารับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตร) 1 คน ได้แก่ นายนฤทธิ์ คำธิศรี และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 113 คน ทางคณะทอ. จึงขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณะกรรมการกลาง จาก สกอ. เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2555 พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับผลประเมินในระดับคะแนน 4.55 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13669,13670,13672,13673,13674,13675,13676,13677,13678,13679,13680,13681,13682,13683,13684,13685,13686,13687,13688,13689" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในชื่อกิจกรรม "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556" โดยมีนิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบัน คณาจารย์เข้าร่วมเพื่อให้การต้อนรับนิสิตใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแนะนำบุคลกรให้นิสิตได้รู้จัก การให้ความรู้ข้อคิดในการเรียนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมจับสายรหัสนิสิตใหม่ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13690,13691,13692,13693,13694,13695,13696,13697,13698,13699,13701,13702,13703,13704,13705,13706,13707,13708,13709,13710,13711,13712,13713,13714,13715,13716,13717,13718,13719,13720,13721,13722,13723,13724,13725,13726,13727,13728,13729,13730,13731,13732,13733,13734,13735,13736,13737,13738,13739,13740,13741,13742,13743,13744,13745,13746,13747,13748" column_number="5"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมตรวจประเมิน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13749,13750,13751,13752,13753,13754,13755,13756,13757,13759,13760,13761,13762,13763,13764" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด "โครงการพัฒนาองค์กรนิสิตและอบรมผู้นำนิสิต ประจำปี 2556" โดยมีผู้นำนิสิต ได้แก่ คณะกรรมการสโมสรนิสิต หัวหน้าหลักสูตร และ กลุ่ม Staff cheer เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่เป็นผู้นำ ให้ทำกิจกรรมของคณะอย่างสร้างสรรค์ และให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการทำกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA โดยมีคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้ คณะทอ.ให้ความสำคัญในการพัฒนานิสิตได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการเรียน เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13765,13766,13767,13768,13769,13770,13771,13773,13774,13775,13776,13777,13778,13779,13780,13781,13782,13783,13784,13785,13786,13787,13788,13789,13790,13791,13792,13793,13794,13795,13796,13797,13798,13799,13800,13801,13802,13803,13804,13805,13806,13807,13808,13809,13810,13811,13812,13813,13814,13815,13816,13817,13818,13819,13820" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม Homeroom หรือสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ อีกทั้งเป็นการรับทราบข้อกำหนด จรรยาบรรณและระเบียบต่างๆ ในปีการศึกษา 2556 โดยมีคณบดี ดร.อรอนงค์ ฐานปนพันธ์นิติกุล เป็นประธานและผู้ให้ข้อมูล และกิจกรรมต่อมาคือการจัดการองค์ความรุ้ (KM) เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดย น.ส.อมรรัตน์ อุปพงศ์ และน.ส.อัญชัน ไตรธิเลน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13821,13833,13832,13831,13830,13829,13828,13827,13826,13825,13824,13823,13822" column_number="5" grayscale="no"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ประกอบด้วยหลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ชั้นปีที่ 2 ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด บริษัทแอร์ออคิดส์ (เกี่ยวกับกล้วยไม้) จ.นครปฐม และเข้าศึกษาดูงานภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติในวิชาชีพกับหน่วยงาน ต่างๆ เปิดโลกทัศน์นิสิตให้เรียนรู้ในวงกว้าง เพื่อเป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการงานปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party # 11 เพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา กิจกรรมในช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ลานพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นสิ่งเคารพและสักการะของชาวเกษตร และช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยง พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนตามประเพณีของคนอีสาน มอบรางวัลแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆของคณะฯ การแสดงของ staff cheer และการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13965,13964,13963,13962,13961,13960,13959,13958,13957,13956,13955,13954,13953,13952,13951,13950,13949,13948,13947,13946,13945,13943,13942,13941,13940,13939,13938,13937,13936,13935,13934" column_number="5"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำนิสิต จำนวน 120 คน ร่วมออกค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 6 ณ วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณรอบวัด บูรณะทาสีอุปกรณ์บางส่วน และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13966,13967,13968,13969,13970,13971,13972,13973,13974,13975,13976,13977,13978,13979,13980,13981,13982,13983,13984,13985,13986,13987,13988,13989,13990,13991" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ ในรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13994,13995,13996,13997,13998,13999,14000,14001,14002" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 เครือบริษัทเบทาโกร ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ได้เข้าพบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมการสมัครงานเบื้องต้น โดยมีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก และในการนี้ทางบริษัทยังได้สัมภาษณ์งานด้านสัตวศาสตร์ แก่นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรเกษตร อีกด้วย[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="14039,14040,14041,14042,14043,14044,14045,14046,14047,14048,14049,14050,14051,14052,14053,14054,14055,14056,14057,14058,14059,14060,14061,14062,14063,14064" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและสัมมาทิฏฐิ เนื่องในวันขึ้นปึใหม่ 2556 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ โดยได้นิมนต์ พระ ดร.ปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง และคณะสงฆ์รวม 5 รูป และในช่วงเย็นมีกิจกรรมสัมมาทิฏฐิบุคลากร กิจกรรมมอบของรางวัล และมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="14098,14067,14068,14069,14070,14071,14072,14073,14074,14075,14076,14077,14078,14079,14080,14081,14082,14083,14084,14085,14086,14087,14088,14089,14090,14091,14092,14093,14094,14095,14096,14097" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...