กิจกรรม

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากร คณะ ทอ. ประจำปี 2557 ณ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจทีมงาน ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีกิจกรรมสัมมนาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว จ.หนองคาย เยี่ยมชมศูนย์ผ้าคราม นาข่า และแหล่งมรดกโลกบ้างเชียง จ.อุดรธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12604,12605,12606,12607,12608,12609,12610,12612,12613,12614,12615,12616,12617,12618,12619,12620,12621,12622,12623,12624,12625,12626,12627,12628,12629,12630,12631,12632,12633,12634,12635,12636,12637,12638,12639,12640,12641,12642" column_number="5"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สมาชิกภาคี 4 จอบ จำนวน 12 สถาบันได้เข้าร่วมและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยทางสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้ส่งตัวแทนนิสิต จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12643,12644,12646,12647,12648,12649,12650,12651,12652,12653,12654,12655,12656,12657,12658,12659,12660,12661,12662,12663,12664,12665,12666,12667,12668,12669,12670,12671,12672,12673,12674,12675,12676,12677,12678,12679,12680,12681,12682,12683,12684,12685,12686,12687,12688,12689,12690,12691,12692,12693" column_number="5"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะ ทอ. ร่วมกับสโมสรศิษย์เก่า ทอ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะกัน ให้ความรู้เรื่องการสร้างงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย ชี้แจงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่า เพื่อนำมาเป็นแผนงานการสร้างความเข้มเเข็งให้สโมสรนิสิตเก่า และความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกับศิษย์เก่าที่จบไป โดยมีคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12695,12696,12697,12698,12699,12700,12701,12702,12703,12704,12705,12706,12707,12708,12709,12710,12711,12712" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมค่ายสัมมนาผู้นำนิสิต ประจำปี 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำนิสิต ในการทำกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA จัดทบทวนผลงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลาการสัมมนาได้สอดแทรกกิจกรรมการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การฝึกพูดต่อหน้าชุมชน การกล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12748,12749,12750,12751,12752,12753,12754,12755,12756,12757,12758,12760,12761,12762,12763,12764,12765,12766,12767,12768,12769,12770,12771,12772,12773,12774,12775,12776,12777,12778,12779,12780,12781,12782,12783,12784,12785,12786,12787,12788,12789,12790,12791,12792,12793,12794,12795,12796,12797,12798,12799,12800,12801,12802,12803,12804,12805,12806,12807,12808,12809,12810,12811,12812,12813,12814,12815,12816,12817,12818,12819,12820,12821,12822,12823,12824" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรเกษตร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร และหลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ได้ศึกษาดูงาน ดังนี้ ฟาร์มเกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียว อุทยานแห่งชาติทับลาน ศูนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษานิเวศชายฝั่ง จ.จันทบุรี [/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12825,12826,12827,12828,12829,12830,12831,12832,12833,12834,12835,12836,12837,12838,12839,12840,12841,12842,12843,12844,12845,12846,12847,12848,12849,12850,12851,12853,12854,12855,12856,12857,12858,12859,12860,12861,12862,12863,12864,12865,12866,12867,12868,12869" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ NRAI Night Party ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความรัก ความกตัญญู ตอบแทนพระคุณคณาจารย์ที่ได้สั่งสมประสบการณ์เรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ผ่านกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือและมอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์ ตามประเพณีของไทย และมีพิธีมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคณะ ทอ. จากนั้นมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดี ณ อาคารสนามกีฬา[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]คณะ ทอ. ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต ให้แก่นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2557 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกิริยา มารยาท การวางตัวที่เหมาะสม และการปรับตัวในที่ทำงาน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12961,12962,12963,12964,12965,12966,12967,12968,12969,12971,12972,12973,12974,12975,12976,12977,12978,12979,12980" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คณาจารย์และบุคลากร คณะ ทอ. ได้จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนหลักสูตร ระยะ 10 ปี ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12981,12982,12983,12984,12985,12986,12988,12989,12990,12991,12992,12993,12994,12995,12996" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 นิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ได้แก่ หลักสูตรทรัพยากรเกษตร หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต หลักสูตรประมง และหลักสูตรสัตวศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะเกษตรกำแพงแสน และคณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาทักษะเกษตร และกีฬาสากล ในการแข่งขันประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ต่อไป[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2557 สโมสรนิสิต คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในคณะเล่นกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13079,13080,13081,13082,13083,13084,13085,13086,13087,13088,13090,13091,13092,13093,13094,13095,13096,13097,13098,13099,13100,13101,13102,13103,13104" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และพบปะบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และสร้างความรัก สามัคคี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค กีฬาฮาเฮ และช่วงเย็นมีพิธีมอบรางวัล การแสดงของแต่ละหน่วยงานและกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13024,13025,13026,13027,13028,13029,13030,13031,13032,13033,13035,13036,13037,13038,13039,13040,13041,13042,13043,13044,13045,13046,13047,13048,13049,13050,13051,13052,13053,13054,13055,13056,13057,13058,13059,13060,13061,13062,13063,13064,13065,13066,13067,13068,13069,13070,13071,13072,13073,13074,13075,13076,13077,13078" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2557 เพื่อให้บุคลากรพบปะสังสรรค์ และอวยพรปีใหม่ กิจกรรมช่วงเช้ามีการประชุมคณะประจำเดือนมกราคม จากนั้นได้ให้บุคลากรเล่นกิจกรรมฮาเฮ เพื่อสร้างความสนุกสนาน ในช่วงเย็นมอบรางวัลบุคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ได้แก่ สายวิชาการ ได้แก่ อ.ชื่นจิต แก้วกัญญา สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ น.ส.อาภรณ์ ศรีมาตร สายสนันสนุนวิชาการ (สนง.คณบดี) น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว และสายลูกจ้าง/คนงาน ได้แก่ นายสมศักดิ์ จันอรรคคะ จากนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมมอบรางวัล มอบโชค[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13105,13106,13108,13109,13110,13111,13112,13113,13114,13115,13116,13117,13118,13119,13120,13121,13122,13123,13124,13125,13126,13127,13128,13129,13130,13131,13132,13133,13134,13135,13136,13137,13138,13139,13140,13141,13142,13143,13144,13145,13146,13147,13148,13149,13150,13151,13152,13153,13154,13155,13156,13157,13158,13159,13160,13161,13162" column_number="5" grayscale="no"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะทอ. ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน แก่นักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม อุดรธานี ตลอดจนแนะแนวให้ความรู้หลักในการเตรียมตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13164,13165,13166,13167,13168,13169,13170,13171,13172,13174,13175,13176,13177,13178,13179,13180,13181,13182,13183,13184,13185,13186,13187,13188,13189,13190,13191,13192,13193" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ส่งความสุขอวยพรปีใหม่ 2557 และมอบของขวัญแก่คณะผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานภายในวิทยาเขต[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13194,13195,13196,13197,13198,13199,13200,13201,13202,13203,13204,13205,13206,13207,13208,13209,13210,13211,13212" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2-7 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตรของนิสิต นักศึกษา ภาคเกษตร จำนวน 12 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกัน 3 วิทยาเขต ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน และคณะเกษตรกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลการแข่งขันพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตรสูงสุด ส่งผลให้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2556[/vc_column_text][vc_row_inner...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 นิสิตสาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ ได้ทำโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Safety เพื่อชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางงอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และแจกอุปกรณ์ให้แก่เด็กเล็ก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13372,13373,13374,13375,13376,13377,13378,13379,13380,13382,13383,13384,13385,13386,13387,13388,13389,13390,13391,13392,13393,13394,13395,13396,13397,13398,13399,13400,13401,13402,13403,13404" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 นิสิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 68 คน ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนิสิต นักศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 16 สถาบันเข้าร่วม มีการแข่งขันด้านวิชาการอุตสาหกรรมอาหาร และกีฬาสากล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะวิชาการ และด้านกีฬา ตลอดจนเป็นการให้นิสิต นักศึกษา ได้พบปะกัน แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรมของแต่ละภาค ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายต่อไป[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13405,13406,13407,13408,13409,13410,13412,13413,13414,13415,13416,13417,13418,13419,13420,13421,13422,13423,13424,13425,13426,13427,13428,13429,13430,13431,13432,13433,13434,13435,13436,13437,13438,13439,13440,13441,13442,13443,13444,13445,13446,13447,13448,13449,13450,13451,13452,13453,13454,13455,13456,13457" column_number="5"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมสู่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดีมีคุณธรรม มีน้ำใจ โดยมีกิจกรรมการอบรมโดยพระวิทยากร และกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านหนองหอย ขุดลอกคลองน้ำของชุมชน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13459,13460,13461,13462,13463,13464,13465,13466,13467,13468,13469,13470,13471,13472,13473,13474,13475,13476,13477,13478,13479,13480,13481,13482,13483,13484,13485,13486,13487,13488" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดนิทรรศการด้านการเกษตร ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การแปรรูปอาหาร กระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหาร โดยมีนักเรียน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมเป็นอย่างมาก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13489,13490,13491,13492,13493,13494,13495,13496,13497,13498,13500,13501,13502,13503,13504,13505,13506,13507,13508,13509,13510,13511,13512,13513,13514,13515,13516,13517,13518,13519" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 บริษัท SIAM KUBOTA Corporation Co.,Ltd. ได้ออกกิจกรรมโรดโชว์ "Kubota Smart Farmer Camp 2013" แก่นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="13520,13521,13522,13523,13524,13525,13526,13527,13528,13529,13531,13532,13533,13534,13535,13536,13537,13538,13539,13540,13541" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...