Author: admin

“แมลงไทยไปไกลทั่วโลก” คงเป็นประโยคที่เหมาะที่สุด เพราะฝรั่งหรือชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจการกินแมลงเป็นอย่างมาก ฝรั่งเชื่อว่าแมลงเป็นอาหารโปรตีนสูงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากการสำรวจพบว่ามีแมลงอย่างน้อย 1,400 ชนิด ที่มนุษย์เราบริโภคทั่วโลก[1]  ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย เลือกรับประทานกันได้ไม่หมดเลยทีเดียว...

วารสารข่าวฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) ฉบับที่ 1/2561 : กันยายน 2560 – มีนาคม 2561 ฉบับนี้ เปิดตัวด้วยคอลัมน์เปิดโลกวิจัย : ห้องเรียนธรรมชาติอันทรงคุณค่ามหาศาล ...

pumi Aromatherapy pillow & mattress for anti-dust mite โครงการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อกำจัดฝุ่น โดย BRT ร่วมกับ KMITL โดย ดร.อำมร อินทร์สังข์ และ อ.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ...