ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์

ลำดับที่รายชื่อเครื่องมืออัตราค่าธรรมเนียมหมายเหตุ
1.Hot air oven 100L.50 บาท/ชั่วโมง
2.Hot air oven 750L.100 บาท/ชั่วโมง
3.Hot plate stirrer40 บาท/วัน
4.Water bath50 บาท/ชั่วโมง
5.ELIZA reader350 บาท/ชั่วโมง
6.ELIZA washer100 บาท/ชั่วโมง
7.Refrigerated centrifuge Sigma250 บาท/ชั่วโมง
8.Centrifuge Sigma : 2 ml60 บาท/ชั่วโมง
9.Capillary centrifuge60 บาท/ชั่วโมง
10.เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อในพ่อโค300 บาท/วัน
11.Water bath shaker60 บาท/ตัวอย่าง
12.Water bath60 บาท/ชั่วโมง
13.Ultrasound5,000 บาท/วัน
14.เครื่องวัด ECG200 บาท/ตัวอย่าง
15.Light compound microscope30 บาท/ชั่วโมง
16.Light compound microscope +ชุดโปรแกรมวิเคราะห์สี200 บาท/ชั่วโมง
17.Light compound microscope + ชุดกล้องถ่ายรูป cannon พร้อมโปรแกรม EOS 70 (Live)200 บาท/ชั่วโมง
18.กล้องถ่ายรูป Cannon EOS 70D50 บาท/ชั่วโมง
19.Stereo compound microscope30 บาท/ชั่วโมง
20.pH meter30 บาท/ชั่วโมง
21.Autoclave40 บาท/ชั่วโมง
22.เครื่องชั่งวิเคราะห์ทศนิยม 4 ตำแหน่ง20 บาท/วัน
23.เครื่องชั่งวิเคราะห์ทศนิยม 3 ตำแหน่ง20 บาท/วัน
24.เครื่องชั่งวิเคราะห์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง20 บาท/วัน
25.Frame hood20 บาท/ชั่วโมง
26.โถดูดความชื้น (Desiccator)30 บาท/วัน
27.เครื่องวัดคุณภาพไข่30 บาท/ชั่วโมง
28.เครื่องวัดความแข็งของเปลือกไข่30 บาท/ชั่วโมง
29.เครื่องวัดความหนาของเปลือกไข่30 บาท/ชั่วโมง
30.Vernier caliper digital20 บาท/ชั่วโมง
31.Hunter lab200 บาท/ชั่วโมง
32.Muffle Furnace150 บาท/ชั่วโมง
33.เครื่อง Bomb calorimeter150 บาท/ชั่วโมง
34.เครื่อง fiber analysis150 บาท/ชั่วโมง
35.ชุด Rotary Microtome+water bath60 บาท/ชั่วโมง
36.เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ แบบหมุนเป็นวงกลม (Spin Tissue Processor)250 บาท/ชั่วโมง
37.เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ(Embedding Center )250 บาท/ชั่วโมง
38.เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (micro pipette); 2μl, 200 μl, 1000 μl40 บาท/ชั่วโมง
39.เครื่อง Ultrasonic cleaner40 บาท/ชั่วโมง
40.เครื่องวิเคราะห์ไขมัน (Automatic rapid extraction with SOXTHERM)150 บาท/ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789