ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช

ลำดับที่รายชื่อเครื่องมืออัตราค่าธรรมเนียมหมายเหตุ
1.เครื่องวัดพื้นที่ใบ (Leaf area meter)15 บาท/ชั่วโมง
2.เครื่องเป่าแยกเมล็ด (Seed blower)
ยี่ห้อ Seedburo รุ่น South dakota
60 บาท/ชั่วโมง
3.โถดูดความชื้น (Desiccator)30 บาท/วัน
4.เครื่องเขย่าคัดแยกเมล็ดพันธุ์ (Sieve shaker) ยี่ห้อ Ro-tap รุ่น 2208560 บาท/ชั่วโมง
5.กล่องสำหรับคัดแยกตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (Grain sample box) ยี่ห้อ Seedburo รุ่น SJ Viewer30 บาท/ชั่วโมง
6.แท่งเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (Grain probes)
ยี่ห้อ Seedburo รุ่น 22P
30 บาท/ตัวอย่าง
7.เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll meter)
ยี่ห้อ Minolta รุ่น SPAD 502
30 บาท/ชั่วโมง
8.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (Infared thermometer) ยี่ห้อ Seedburo รุ่น TIR30 บาท/ชั่วโมง
9.ตู้อบความร้อน (Hot air circulation oven)
ยี่ห้อ ISUZU รุ่น SSSF-116S
50 บาท/ชั่วโมง
10.อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น hygrometer30 บาท/ชั่วโมง
11.ชุดกำจัดไอกรด20 บาท/ชั่วโมง
12.ชุดย่อยสลายสารตัวอย่าง160 บาท/ชั่วโมง
13.ชุดกลั่นไนโตรเจน140 บาท/ชั่วโมง
14.เครื่องวัดพื้นที่ใบภาคสนาม15 บาท/ชั่วโมง
15.เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิและค่าการนำไฟฟ้า multi-parameter analyzer consort C83060 บาท/ชั่วโมง
16.ชุดเก็บตัวอย่างดิน soil core150 บาท/วัน
17.ชุดเก็บตัวอย่างดิน soil orger150 บาท/วัน
18.Hotplate stirrer รุ่น ARE40 บาท/ชั่วโมง
19.เครื่องวัดความหวาน (Hand Refractometer)30 บาท/ชั่วโมง
20.Water bath ยี่ห้อ Memmert60 บาท/ชั่วโมง
21.กล้องจุลทรรศน์20 บาท/ชั่วโมง
22.กล้องสเตอริโอ30 บาท/ชั่วโมง
23.กล้องถ่ายรูป CANON30 บาท/ชั่วโมง
24.ตาชั่งแบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง (1 กก.)20 บาท/วัน
25.ตาชั่งแบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง (2 กก.)20 บาท/วัน
26.50 บาท/ชั่วโมง120 บาท/ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789