ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ลำดับที่รายชื่อเครื่องมืออัตราค่าธรรมเนียมหมายเหตุ
1.เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง20 บาท/ชั่วโมง
2.ตู้อบ (Hot air oven)50 บาท/ชั่วโมง
3.อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)60 บาท/ชั่วโมง
4.Incubator 4 °C100 บาท/ชั่วโมง
5.กล้องจุลทรรศน์ (Light microscope)20 บาท/ชั่วโมง
6.ตู้ดูดควันพิษ (Hood)120 บาท/ชั่วโมง
7.Hot plate20 บาท/ชั่วโมง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789