การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

1. รายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีอาหาร   
รายการตรวจวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์เวลาในการ
วิเคราะห์ (วัน)
ค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
สารอาหารหลัก (Nutrients)
1.โปรตีน (Crude protein)AOAC14500
2.ไขมัน (Crude fat)AOAC14500
3.ใยอาหาร (Crude fiber)AOAC14500
4.เถ้า (Crude ash)AOAC14300
5.ความชื้น (Moisture)AOAC7300
6.คาร์โบไฮเดรต (Crude carbohydrate)AOAC141,700
Proximate analysis package (6 items, 1-6)AOAC211,700
กรดอินทรีย์ (Organic acid)
1.กรดแลคติก (Lactic acid)HPLC30500
2.กรดมาลิก (Malic acid)HPLC30500
3.กรดทาร์ทาริก (Tartaric acid)HPLC30500
4.กรดอะซิติก (Acetic acid)HPLC30500
5.กรดออกซาลิก (Oxalic acid)HPLC30500
วัตถุเจือปนอาหาร (Food additives)
1.กรดเบนโซอิก (Benzoic acid)HPLC301,000
2.กรดซอร์บิก (Sorbic acid)HPLC301,000
3.กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และกรดเบนโซอิก (Benzoic acid)HPLC301,500
ความหืน (Rancidity)
1.Peroxide valueTitration14500
2.Thiobarbituric acid (TBA)Spectrophotometer14500
รายการอื่น ๆ ทางเคมี
1.น้ำตาบรีดิวซ์ (Reducing sugar)Spectrophotometer14500
2.น้ำตาลอินเวิร์ต (Invert sugar)Spectrophotometer14500
3.กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)DPPH assay,
Spectrophotometer
14500
4.สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic compound)Spectrophotometer14500
5.แอนโทไซยานิน (Anthocyanin)pH-differential14450
6.วิตามินซี (Ascorbic acid)Titration14500
7.วิตามินซี (Ascorbic acid)HPLC451,000
8.เบต้าแคโรทีน (Beta-carotene)HPLC451,500
9.Gamma-amino butyric acid (GABA)HPLC452,000
10.Volatile fatty acidHPLC45ตัวอย่างแรก 1,000
ตัวอย่างถัดไป 500
11.ความเป็นกรด (Acidity) (Total acid)Titration14300
2. รายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ
1.สี (Color)Hunter Lab3350
2.สี (เทียบสี)Munsell Book350
3.ความหนืด (Viscosity)Brookfield3250
4.ความหนืด (Viscosity)Rheometer3350
5.เนื้อสัมผัส (Texture profile analysis)Texture exponent3500
6.ปริมาณน้ำอิสระ (Aw)Water Activity analysis3350
7.ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (°Brix)Refractometer2100
8.ปริมาณออกซิเจนHeadspace Analyzer3350
9.ความเป็นกรด-ด่าง (pH)pH Meter2100
3. รายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป
1.Aerobic Plate Count (APC)BAM5400
2.Yeast & MoldBAM7500
3.ColiformBAM7500
4.E. coliBAM7500
5.Fecal coliformBAM7500
6.Staphylococcus aureusBAM7500
7.Bacillus cereusBAM7500
8.Clostridium perfringensBAM7500
9.Salmonella spp.BAM10500
10.Vibrio parahaemolyticusBAM7500
วิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำดี
1.Aerobic Plate Count (APC)AWWA5400
2.ColiformAWWA7500
3.E. coliAWWA7500
4.Staphylococcus aureusAWWA7500
5.Clostridium perfringensAWWA7500
6.Salmonella spp.AWWA10500

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789