บริษัทเบทาโกร เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

บริษัทเบทาโกร เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

บริษัท เบทาโกร กำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. จังหวัดอุดรธานี
2. อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
3. จังหวัดหนองบัวลำภู
4. อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร บริหาร การจัดการ บัญชี การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีใจรักบริการ
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดดังภาพ ได้เลย