“เกษตรริมโขงโมเดล” สานฝันของคนอยากมีธุรกิจประมง

“เกษตรริมโขงโมเดล” สานฝันของคนอยากมีธุรกิจประมง

ใครอยากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ประมง) ฟังทางนี้..!!

รับสมัครบัณฑิตที่สนใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โอกาสของท่านมาถึงแล้ว โครงการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการ: การขยายผลความสำเร็จ “เกษตรริมโขงโมเดล”
เปิดรับสมัครผู้ที่จบปริญญาด้านการเกษตร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี มีภูมิลำเนาหรือทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งทัศนคติ ความมุ่งมั่น และเวลา จำนวน 15 ราย เข้าร่วมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจประมง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ท่านจะได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และการส่งเสริม, สนับสนุน,ให้คำปรึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ท่านได้เป็นผู้ประกอบการสมความตั้งใจ

 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด พลาดตอนนี้ไม่รู้จะมีอีกทีตอนไหน!!!

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 63

 

>>สมัครเข้าร่วม เกษตรริมโขงโมเดล<<

 

คิวอาร์โค้ดใบสมัคร